فیلم آموزشی تحلیل حرکت جک خودرو در سالیدورک بزبان فارسی

فیلم آموزشی تحلیل حرکت جک خودرو در سالیدورک بزبان فارسی

فیلم آموزشی تحلیل حرکت جک خودرو در سالیدورک بزبان فارسی

ورژن نرم افزار : 2016
سطح آموزش: متوسط
زبان: فارسی


فایلهای همراه:

  • فیلم آموزشی (12 دقیقه)
  • فایل های قطعات و اسمبلی همراه با نتایج


مواردی که خواهید آموخت :

  • شروع آنالیز حرکت
  • تعریف شرایط حرکت ( نیرو، موتور، جاذبه)
  • محاسبه و ایجاد انیمیشن حرکت
  • محاسبه گشتاور ورودی و رسم نمودار آن نسبت بزمان
  • محاسبه جابجایی جک با توجه به چرخش ورودی و رسم نمودار و گرفتن خروجی در Excel


تحلیل حرکتی در سالیدورکز (Motion Analysis) شما را قادر می سازد تا حرکت مکانیزمهایی را که در محیط اسمبلی ایجاد شده اند را شبیه سازی کرده و تحلیل سینماتیکی و دینامیکی آنها بدست آورید.

امکانات متعدد این بخش در سالیدوکرز در تعریف شرایط اولیه و استخراج نتایج آنرا به گزینه مناسبی برای بررسی و تحلیل مکانیزم و آگاهی از شرایط عملکرد آن قبل از تولید، تبدیل کرده است.

بیاد داشته باشید در آموزشهای ما همواره می توانید از فایل سه بعدی که همراه مجموعه دانلود می کنید به عنوان راهنما استفاده کنید.


اینجا هم مشاهده کنید